طرح‌های آب و نیرو در اولویت صندوق توسعه ملی

قرارداد عاملیت بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه بین بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو امضا شد.

به گزارش فارس، قرارداد عاملیت بند «الف» تبصره ۱۸ بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امروز با حضور شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو در محل وزارت کار امضا شد. این قرارداد که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه تعاون در سراسر کشور اجرا می‌شود، از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودحه ۹۸ کل کشور با هدف ایجاد اشتغال و تأمین آب مورد نیاز به ویژه به مناطق روستایی و محروم و نیز طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف آب ایجاد می‌شود.

به گفته مرتضی بخشایش مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو، منابع اجرای این طرح‌ها به صورت مشترک ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد از منابع داخلی بانک توسعه تعاون تأمین می‌شود و فرایند انتخاب طرح‌ها و تسهیل آنها توسط وزارت نیرو و براساس برنامه‌های پیشنهادی، توزیع استانی و اقدامات نهادسازی و زیرساختی در راستای تبصره ۱۸ قانون بودجه اجرا می‌شود.

به گفته بخشایش، این طرح‌ها شامل ۶ طرح بزرگ است که توسط آبفای کشور تهیه شده و سه طرح آب و فاضلاب روستایی، ارتقای کیفیت آب و سه طرح دیگر نیز آب و فاضلاب شهری به بهره‌برداری از آب با قراردادهای بلندمدت، شناسایی و طرح‌های رفع نشتی آب و کاهش مصرف آب اجرا می‌شود که با اجرای این طرح‌ها ۸۰ درصد مصرف آب در مناطق موردنظر کاهش پیدا می‌کند.

وی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه اشتغال و کارآفرینی صنعت آب و فاضلاب کشور را ۱۹۰۰ میلیارد تومان دانست که ۹۵۰ میلیارد تومان آن از منابع صندوق توسعه ملی و ۹۵۰ میلیارد تومان از طرف بانک توسعه تعاون تهیه شده است و ۲۱ درصد نیز سرمایه در گردش برای این طرح‌ها درنظر گرفته شده است.

به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت نیرو، سرانه ایجاد اشتغال در این طرح‌ها ۸۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است و با استفاده از این طرح‌ها ۲۳ هزار و ۵۸۷ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *